ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ

Η επίκαιρη θέση της περιοχής αυτής προκάλεσε την προσοχή των αφυπνισθέ-
ντων εθνικά Βουλγάρων. Η συνθήκη του Αγίου Στεφάνου άνοιξε την όρεξη των
γειτόνων. Άρχισαν με κάθε τρόπο να αλλοιώνουν τον Ελληνικό εθνικό χαρακτήρα
της Μακεδονίας για να την προσαρτήσουν έστω και πραξικοπηματικούς στη Βουλ-
γαρία. Οι Σερραίοι διαμαρτυρήθηκαν το 1878 στις Μεγάλες Δυνάμεις και διοργά-
νωσαν στην αρχή μεν αμυντικό αγώνα έπειτα δε επιθετικό κατά των βουλγαροκο-
μιτατζήδων. Οι Σέρρες με το Ελληνικό αυτής Προξενείο απέβη το κέντρο του
Μακεδόνικου αγώνα της Ανατολικής Μακεδονίας. Συνέστησε ανταρτικά σώματα
από εντόπιους άνδρες και αρχηγούς και εφήρμοσε την άμεση αντεκδίκηση κατά
των Βουλγάρων σε οποιαδήποτε ενέργεια τους.
Δόθηκαν πολλές μάχες π.χ. στη Δοβίστα (Εμ. Παπά) από το ανταρτικό σώμα του
καπετάν Μακούλη. Στην Αγριανή από το σώμα του Καπετάν Δούκα, στη Νικόκλεια
από το σώμα του Παπαπασχάλη και στο κωδονοστάσιο του Ιερού ναού της
Ευαγγελιστρίας Σερρών από το σώμα του καπετάν Μητρούση. Ο Καπετάν Μητρού-
σης με πέντε άνδρες πολεμούσε μια ολόκληρη μέρα στις 14 Ιουλίου το 1907 με
τρεις χιλιάδες Τουρκικό στρατό και άτακτους.
Η περιεκτικότητα της εργασίας μας δε μας επιτρέπει να αφηγηθούμε πολλά για το
Μακεδόνικο αγώνα. Ήταν τόσο μεγάλος ο πατριωτικός ενθουσιασμός και η δραστηριό-
τητα των Σερραίων κοιτών κατοίκων της περιοχής ώστε ο πρόξενος Δραγούμης έλεγε:
Όποιος θέλει να συμπληρώσει τις εθνικές του σπουδές πρέπει να υπηρετήσει στην πόλη
και την περιοχή των Σερρών. Τόσο πολύ ακμαίο ήταν το Ελληνικό φρόνημα των κατοίκων
ώστε και την Ελληνική σημαία να υψώνουν σε Ελληνικές εθνικές γιορτές. Όταν διαμαρ-
τυρήθηκε ο Τούρκος διοικητής ο πρόξενος Σαχτούρης για να τον καθησυχάσει αφού
τον έδειξε από το παράθυρο του γραφείου τον καταγάλανο ουρανό με το μπλε χρώμα
και τα άσπρα σύννεφα του είπε: Όλοι οι λαοί του κόσμου ζουν κάτω από τα χρώματα
της Ελληνικής σημαίας.
Ποτέ δεν κάμφθηκε το Ελληνικό φρόνημα των εδώ κατοίκων. Νοσταλγούσαν την
ελευθερία και γι' αυτό όταν κηρύχθηκε ο Βαλκανικός πόλεμος το 1912 την περίμεναν.
Με ιδιαίτερη αγωνία παρακολουθούσαν την εξέλιξη των πολεμικών επιχειρήσεων. 


Επικοινωνία : karipidis@e-istoria.com
 

Η Ηλεκτρονική Ιστορία της Ελλάδος

copyright 2009 e-istoria.com