1= ν
[Διαφορετικό για το κάθε γένος: ε
ς, μία, ν]      

2=  δύο

3=  τρία
[και τρε
ς για το αρσενικό και το θηλυκό]

4=  τέσσαρα
[και τέσσαρες για το αρσενικό και το θηλυκό]

5= πέντε

6= ξ

7= πτά

8= κτώ

9= ννέα

10= δέκα

11= νδεκα

12= δώδεκα

13= τρία (τρες) κα δέκα

14= τέσσαρα (τέσσαρες) κα δέκα

15= πέντε κα δέκα

16= κκαίδεκα

17= πτακαίδεκα

18= κτωκαίδεκα

19= ννεακαίδεκα

20= εκοσι(ν)

 
 

  


Επικοινωνία : karipidis@e-istoria.com
 

Η Ηλεκτρονική Ιστορία της Ελλάδος

copyright 2009 e-istoria.com