ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ


325-300 π.Χ. Ο Πυθέας της Μασσαλίας περιπλέει τη Βρετανία.
323 π.Χ. Θάνατος Αλεξάνδρου σε ηλικία 33 ετών.
323-322 π.Χ. Λαμιακός πόλεμος. Προσπάθεια της Αθήνας να ελευθερωθεί από τη Μακεδονία.
323-320 π.Χ. Ο Περδίκκας ως αντιβασιλέας προσπαθεί να διατηρήσει την ενότητα της αυτοκρατορίας, αλλά σκοτώνεται στην Αίγυπτο.
322 π.Χ. Θάνατος των Αριστοτέλη και Δημοσθένη.
320-305 π.Χ. Ο Εκαταίος ο Αβδηρίτης γράφει την ιστορία του πολιτισμού της ελληνιστικής Αιγύπτου.
317-307 π.Χ. Ο Δημήτριος ο Φαληρεύς (περιπατητικός φιλόσοφος) ορίζεται διοικητής της Αθήνας.
312 π.Χ. Ο Σέλευκος καταλαμβάνει τη Βαβυλώνα. Αρχή της κυριαρχίας των Σελευκιδών.
311 π.Χ. Η ειρήνη μεταξύ των διαδόχων αναγνωρίζει κατ' ουσίαν τη διαίρεση της επικράτειας του Μεγάλου Αλεξάνδρου• η Ασία στον Αντίγονο Μονόφθαλμο, η Μακεδονία/Ελλάδα στον Κάσσανδρο, η Θράκη στο Λυσίμαχο, η Αίγυπτος στον Πτολεμαίο και κατά παράλειψη οι ανατολικές σατραπείες στο Σέλευκο.
310 π.Χ. Ο Ζήνων ο Κιτιεύς ιδρύει τη στωική σχολή στην Ποικίλη Στοά των Αθηνών. Ρωμαϊκή επέλαση στην Ετρουρία.
307 π.Χ. Ο Δημήτριος ο Πολιορκητής, γιος του Αντίγονου, απελευθερώνει την Αθήνα. Ο Επίκουρος ιδρύει τη φιλοσοφική σχολή του στην Αθήνα.
305-304 π.Χ. Πολιορκία της Ρόδου από το Δημήτριο.
301 π.Χ. Μάχη στην Ιψό. Καταστροφή των στρατευμάτων του Αντίγονου και του Δημήτριου. Θάνατος του Αντίγονου.
300 π.Χ. Ο Πτολεμαίος Α' ιδρύει το μουσείο της Αλεξάνδρειας με παρότρυνση του Δημήτριου του Φαληρέα. Ο Ζηνόδοτος, ο βασιλικός παιδαγωγός, διορίζεται πρώτος διευθυντής της βιβλιοθήκης. 

 
 


Επικοινωνία : karipidis@e-istoria.com
 

Η Ηλεκτρονική Ιστορία της Ελλάδος

copyright 2009 e-istoria.com